Trajnimi: “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”

Rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners”, si pjesë e programit ALTER, që zbatohet nga IDM Albania dhe financohet nga Bashkimi Europian, organizon:
Trajnimi me teme: “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”.
19-22 Dhjetor 2018, Shkodër, Shqipëri

Pjesmarresit jane te rinj nga Alpet Shqiptare, rajoni i Shkodres si dhe te rinj nga rrethet e tjera qe kane pasion dhe deshire te aftesohen me temeat e trajnimit dhe te japin kontributin e tyre ne zhvillimin e qendrushem te Alpeve Shqiptare.

Dita I, 19 Dhjetor 2018
– Sesion I: E Drejta e Informimit dhe Pjesmarrjes Publike në Çështjet e Mjedisit
– Sesion II: Qasja LEADER në zhvillimin rural
– Grup-formim, “Skuadra e Gjelbër”
– Orë praktike + Prezantim ecurie pune

Dita II, 20 Dhjetor 2018
– Sesion III: Potencialet eko-turistike të biodiversitetit dhe kulturës alpine
– Sesion IV: Junior Rangers!
– Grup-formim, “Skuadra e Gjelbër”
– Orë praktike + Prezantim ecurie pune

Dita III, 21 Dhjetor 2018
– Sesion V: Aktivizimi në komunitet. Si shkruhet një koncept-projekt?
– Sesion VI: Strategjia dixhitale – Booking
– Grup-formim, “Skuadra e Gjelbër”
– Orë praktike + Prezantim ecurie pune

Dita IV, 22 Dhjetor 2018
– Sesion VII: Prezenca Online
– Sesion VIII: Gazetari I Internetit
– Orë praktike + Prezantim rezultatesh

#AlbanianAlpsAlliance #MountainsDay
#alpsNature #alpsCulture #alpsAdventure
#VoiceAlps #trainingYouth #digitalskills #environmentprotection #ProtectedAreas#JuniorRangers 
#youthActivism #PCM #ProjectProposal #OnlinePresence
#ALTER #ANRD #IDMAlbania
#EUinAlbania
www.voicealps.org
Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD
IDM Albania EUIN Albania

Leave a Reply