Dita Ndërkombëtare e Maleve #MountainsMatter

#PoNdodhTani
#MountainsMatter #MountainsDay #WorldMountainsDay

#AlbanianAlpsAlliance  #MountainsDay
#alpsNature #alpsCulture #alpsAdventure
#VoiceAlps
#ALTER #ANRD #IDMAlbania
#EUinAlbania
www.voicealps.org
Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD
IDM Albania
Administrata e Zonave te Mbrojtura, Shkodër

Pjesa I:
Krijimi i klubit “Miqtë e Alpeve”
Me datë 11 Dhjetor 2018, Dita Ndërkombëtare e Maleve 2018, në Shkrel po behet organizimi i një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrës nga autoritetet institucionale, OJQ-të, bizneset, fermerë, AdZM dhe aktorë të ndryshëm të luginës së Vermoshit, Shalës, Bogës, Nikaj-Mërturit dhe parkut të Shkrelit (anëtarë të klubeve lokale të miqve) që vlerësojnë dhe trimërojnë pasuritë e zonave. Rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Alpartners”, si pjesë e programit ALTER, që zbatohet nga IDM Albania dhe financohet nga Bashkimi Europian, ndërmori këtë iniciativë e cila VENDOSI:

1. Krijimin e klubit “Miqtë e Alpeve”.
2. Klubi do ta zhvillojë aktivitetin e tij brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, në zonën e Alpeve Shqiptare (specifikisht zonat e parashikuara nga klubet e vogla të miqve).
3. Qëllimi i përgjithshëm
– Misioni i klubit është të ri-vitalizojë eventet tradicionale të alpeve me anë të iniciativave të anëtarëve të klubit, harmonizojë aktivitetet me anë të projekteve të përbashkëta dhe të ngjallë kureshtjen për vëmendje ndaj elementave kulturore-natyrore-turistike të habitatit alpin.

Pjesa II:
Aktvitet në shkollën e Reçit me moton “STOP plastikës në male!”
• Formimi i Skuadrës së Gjelbër me të rinj
• Mbledhje mbeturinash në fshatin e Reçit
Vizitë turistike & promovuese në pasuritë e fshatit Reç
• Skuadra e Gjelbër, ecje ne pikat turistike Reç
• Pylli i Geshtenjave
• Shpella e Pellumave
• Kanioni Shehu i Rrjollit
• Shtigjet e shenjuara dhe sinjalistika turistike

Pjesa III:

Vizitë në Pyllin e Gështenjave të Reçit
• Ecje drejt Pyllit të Gështenjave nga Agro-Reçi
• Mbjellja e 50 fidanëve gështenjë në masivin e gështenjave

Vizitë në koperativën Agro Reci
Qendër e rëndësishme e biodiversitetit bujqësor
• Bimët Medicinale, kultivimi dhe tregtimi
• Prodhimet Bulmetore
• Prodhime Bletarie
• Gështenja, si një frut social

Leave a Reply