Flet-Anketa, FERMA 3B

Kjo flet-anketë është hartuar si pjesë e projektit Ferma 3B, mbështetur nga IUCN, në ndhmesë të të kuptuarit të gjendjes aktuale të turizmit në zonën e Peisazhit të Mbrojtur të Lumit Buna. Rezultatet e analizura të kësaj flet-ankete do të shërbejnë në hartimin e një projeksioni mbi tregun aktual dhe trendin turistik të zonës, me qëllim ofrimin e shërbimeve që janë kërkesë dhe identfikimin e mungesave që momentalisht ekzistojnë si barrierë në procesin e zhvillimit të qëndruehëm eko-turistik të zonës. Për cdo paqartësi, jemi të hapur të ju ndihmojmë dhe japim informacione të mëtejshme. Të dhënat e kësaj ankete janë anonim, duke ruajtur privatësinë e secilit mendim.

FLET-ANKETA MUND TË AKSESOHET NË LINKUN KËTU!

Ju faleminderit për kohën tuaj. Ju mirëpresim që të na ndiqni në Facebook dhe në faqen e internetit www.voicealps.org për raportin përfundimtar!

Me respekt, FERMA 3B

Leave a Reply