Study Visit: Herbs production in “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna”

Vizite studimore!! SWG RRD
Tema e studimit të studimit: Prodhimi i bimëve intensive në një pjesë të rajonit “Prokletije -Bjeshket e Namuna” e njohur për prodhimin intensiv të prodhimit të barit etj.

Periudha e realizimit: nga 1 nëntori deri më 2 nëntor 2018 (2 ditë udhëtim)
Numri i pjesëmarrësve: 12 aktorë / pjesëmarrës
Territori i mbuluar: Shkodra dhe Malesia e Madre (Shqipëri)


Data 1 Nentor, 2018. Lepushe, Kelmend Tetë takime të rregullta të grupit të interesuar për rajonin ndërkufitar të Prokletije-Bjeshkëve të Nemuna, të mbajtur më 1 nëntor në Shtëpinë e “Kelmendit”, Lepushe, Bashkia e Malësisë së Madhe, Shqipëri. Diskutimi mbi këtë takim u përqendrua në diversifikimin e aktiviteteve ekonomike në zonat ndërkufitare rurale nëpërmjet zinxhirëve me vlera të shkurtra. Përvojat nga zbatimi i aktiviteteve relevante për qasjen e zhvillimit të zonës në 7 rajone ndërkufitare u ndanë me pjesëmarrësit në këtë takim. Zbatimi i suksesshëm i aktiviteteve u është prezantuar përfaqësuesve të grupeve të aktorëve. Ky aktivitet është pjesë e projektit të financuar nga BE-ja “Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare” të implementuara nga SWG.

Data 2 Nentor, 2018, Malesi e Madhe Vizitë studimore e prodhuesve të bimëve nga Kosova * dhe Mali i Zi për prodhuesit e bimëve në Shqipëri (rajoni ndërkufitar Prokletije-Bjeshkët e Namuna -Vizita prodhuesit e barit në fshatin Koplik, shembuj të suksesshëm në prodhimin e bimëve, organizimin e prodhimit, mbledhjen e bimëve mjekësore nga natyra. -Vizita fabrika për përpunimin e bimëve medicinale në fshatin Bajzë. Bashkëpunimi me fermerët, procesi i përpunimit të bimëve medicinale, sfidat në marketingun e produkteve nga bimët medicinale. – Tregime të suksesshme bashkëpunimi dhe rekordesh në prodhimin e barishte, marketingun e bimëve medicinale, certifikimin dhe përgatitjen për eksport. Vizita studimore 2-ditore u kordinua nga rrjeti “Aleanca Alpeve Shqiptare”, me organizim te kryetarit te bordit drejtues, Inxh. Petrit Imeraj!

#AlbanianAlpsAlliance

#alpsNature #alpsCulture #alpsAdventure

#VoiceAlps #SWG_RRD #SWG

#Bjeshket_E_Nemuna #Prokletije

Follow at: www.voicealps.org

Leave a Reply