Një fidan I mbjellë, Një jetë më shumë


Aktiviteti I rradhës I ndërmarrë nga Aleanca Alpeve Shqiptare në bashkëpunim me VIS Albania u zhvillua ditën e shtunë, me datë, 27 janar 2018 në kuadër të 95-vjetorit të Shërbimit të pyjores.

Natyra dhe rëndësia e saj për seciln bart një peshë mjaft të madhe. Nevoja dhe përgjegjësia që duhet të ndiejë secili për një përkujdesje ndaj saj nuk percillet njësoj ngatë gjithë. Në ditët esotme, verëjmë se natyra dhe I gjithë mjedisi rrethues po vihet përballë disa sfidave të cilat po e rrezikojnë jo pak vlerën dhe pasurinë e tij. Ndërsa sfidat dhe vështirësitë sa vijnë dhe thellohen kur flitet për natyrën e vendit tonë.Njërëzit për të siguruar disa burime për nevoja të domosdoshme sic është ngrohja, shfrytëzojnë pasuritë mjedisore në një mënyrë tërësisht të padrejtë duke prerë pa kriter dhe duke dëmtuar hapsirat e gjelbërta, pyjet dhe konkretisht drurë të cilët mund të jena disa indra dhe mijëra vjecarë, vetëm për të siguruar atë element pë të cilin kanë nevojë.Me këtë veprimtari jo vetëm që dëmtojmë por humbasim masivisht pasuritë e mjedisit dhe të një funksionimi cilësor të tij. Nese mjedisi përbalet me njerëzimin me këtë ritëm, c’ju mbetet të zhvillojnë dhe trashëgojnë brezave pasardhës? Zhbërja dhe ndërmarrja e një mase dëmtuese të një peme, bime apo cdo gjallese mjedisore, shkakton një dëmtim të shumë ekosistemeve pasi bema është hallka e parë e cdo zinxhiri apo cilki ushqimor jetësor.

Rikuperimi I tërë pasurisë së humbur është e pamundur pasi dukuri të tilla ekanë shoqëruar dhepërcjellur njerëzimin që nga gjeneza e ekzistencës sëe tij, por ajo që mund ë bëjmë është të mbajmë nën kontroll situatën aktuale duke mos e lënë agrivimin e saj në nivele, ku ndërhyrja nuk do I shërbente aspak situatës.

Më të ndjeshëm dhe më koherent me ecurinë e sferës mjedisore aktuale janë individët të cilët e kanë këtë spektër focus të profesionit dhe shërbimit të tyre përkundrejt vetes dhe vendit.

Për të ndermarrcë inciativa mundësia nuk kufizon askënd , sepse nevoja që mjedisi ka për ne është e madhe dhe kontributi I secilit ndikon në rritjen ejetgjatësis së tij. E tillë ishte dhe iniciativa erradhës e ndërmarra nga Aleanca Alpeve Shqiptare me mission zhvillimin dhe mbrojtjen e pasurive natyrore , në bashkëpunim me Shoqatën VIS Albania, por jo vetë sepse bashkëpuntor në këtë aktivitet ishin dhe disa shoqata komunitare si Shporta e Recit e forumi I shoqërisë civile për malësinë . Aktiviteti konsistoi në mbjelljen e dhjetë fidanëve dekorativë pyjorë dhe frutor në zonën Rec, Malësi e madhë në Shqipërinë Veriore . Fidanët embjellë ishin geshtenja, lajthi dhe pisha mesdhetare . Kj veprimtari u zhvillua në kuadër të 95 vjetorit të shërbimit të pyjores, por rendësia dhe vlera e tij ndikon drejtoërdrejt në zhvillimin dhe vënien në levizje të tri motorreve kryesor të njerëzimit si:
1- Mjedis
2- Ekonomi
3- Komunitet.

Leave a Reply