Forumi i Hapur për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Parkut Natyror Nikaj-Mërturit

 

Forumi  I hapur ne Nikaj-Mertur vjen pas nje seri takimesh te organizuara me banoret vendas ne kuader te trajnimeve me te rinjte, plotesim flet-ankete, takime per miratim rregulloreje te parkut dhe organizim tryeze te rrumbullaket me qellim krijimin e klubit “Miqte e Parkut”.

Secili prej ketyre aktiviteteve eshte lidhur ngushte me denoncimin e  problemeve qe banoret kane hasur ne zone. Kjo ka shtyre qe problemet te shprehen jo pak here mbi mundesite dhe potencialin e kmunitetit vendas e gjykon te denje per ta perfaqesuar. Edhe kesaj here tematika e trajtuar I nxiti banoret te jene mjaft aktiv  dhe te perfshire ne diskutim duke nxjerre ne pah shkaqet kryesore qe pengojne dhe kufizojne zhvillimin e zones.

Pjesmarrja ishte kryesisht me te rinjte dhe nxenesit, duke perfshire mesuesit dhe njerez me profesione te ndryshme. Idete e nxenesve ishin te shumta dhe secila mbarte emocionin se ato kane pasion te madh per aktivitete ne zonen e tyre, qqofshin sportive, educative ose tradicionale. Emocioni I nxenesve per organizim aktiviitetesh nga shoqerite civile, bashkia, komunteti, klube te ndryshme etj., jep kurajo per investime te vogla me impakt te madh.

Edhe vete kordinatori local, I cili ka sherbyer ne project si facilitues I aktiviteteve ne zonen e Nikaj-Merturit (ne rastin konkret) si dhe ka raportuar/ denoncues rastet korruptive qe ndodhin ne park prej mos-zbatimit te ligjit dhe anti-korrupsionit, tregoi se eshte I gatshem dhe indergjegjshem qe detyren e “Forcimit te erit te vendasve mbi vendimmarrje” do e vazhdoje edhe pas barimit te projektit.

Ky reagim u mireprit edhe nga pjesmarresit. Takimi zgjati dy ore, u udhehoq nga kryetari I Shoqates Aleanca Alpeve Shqiptare Ing: Petrit Imeraj, duke I bere te ditur banoreve se diskutmi dhe identifikimi I problematikve dhe kerkesat e tyre, organet perkatese qe kane pergjegjesine do te vihen ne dijeni si dhe projekti I vete shoqates ka detyrim moral perkundrjet banoreve ne respekt te pjesmarrjes dhe shprehjes se fjales se tyre ne lidhje me ceshtjen.

Falenderime dhe mire-kuptim per kohen efektive dhe produtive te forumit.

Leave a Reply