Ftesë: Ekspozitë fotografike mbi Alpet Shqiptare

Ceremonia e hapjes së ekspozitës :

17 Gusht 2018 në orën 10:00AM. Hyrja është e lirë.

Shoqata “Ruajtja e Pyjve dhe Mjedisi I Gjelbër” & “Aleanca e Alpeve Shqiptare” në kuadër të projektit “Një zëri, për zhvillimin e qëndrueshëm të Alpeve” , si pjesë e programit SENIOR II, I cili zbatohet nga Qendra Rajonale Mjedisore REC dhe financohet nga Ambasada Suedeze, ka kënaqësinë t’ju ftojë në aktivitetin e saj të titulluar:
– Ekspozitë fotografike mbi Alpet Shqiptare

Ekspozita do hapet në ambientet e “Kullës së Inglizit” në Shkodër nga data 17 Gusht 2018 deri me 25 Gusht 2018.

Ceremonia e hapjes së ekspozitës do jetë me datën 17 Gusht 2018 në orën 10:00AM. Hyrja është e lirë.

Me 60 fotografi që portretizojnë florën, faunën, karakteristikat malore, traditën, kulturën, ligjet e natyrës etj., kjo ekspozitë do jetë e hapur për cdo dashamirës të rajonit alpin në vecanti dhe të biodiversitetit dhe kulturës në përgjithësi. Arti malor është I egër dhe kuptim-plotë. Bëhu një udhërrfyes, respekto Alpet!

Ju mirëpresim me kënaqësi!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Association “Protection of Forests and Green Environment” and “Albanian Alliance Alliance” under the project “In one voice for sustainable development of the Alps” as part of the SENIOR II program implemented by the REC Regional Environmental Center and funded from the Swedish Embassy, ​​is pleased to invite you to its activity titled:
– Photographic exhibition on Albanian Alps

The exhibition will open in the premises of “Koll e Inglizit” in Shkodra from 17th August 2018 until 25th August 2018.

The opening ceremony of the exhibition will be held on 17th August 2018 at 10:00 AM. Entrance is free.

With 60 photographs portraying flora, fauna, mountain characteristics, tradition, culture, nature laws etc., this exhibition will be open to any alpine region’s lovers in particular and biodiversity and culture passionates in general. Mountain art is wild and full of meaning. Be a guide, respect the Alps!

We welcome you with pleasure!

Leave a Reply