24 Maj 2020, Dita Europiane e P🌲RQEVE

#PoNdodhTani #HappeningNow
#KodiEtikes #EthicCode #EuroepanDayofParks

~\: Dita Europiane e Parqeve || European Day of Parks :/~

🏡Shoqata “Aleanca e Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit 🗂“Protection of Duna and Creative Tourism PRODUCT”, si pjese e programit LIVING BUNA që zbatohet nga INCA dhe financohet nga Fondacioni MAVA dhe IUCN, feston Ditën Europiane të Parqeve🌳!

Një grup të rinjsh vullnetarë🔰 nga “Skuadra e Gjelbër” e rrjetit, mori iniciativën të vendosi në kullën e vrojtimit të zogjve në rezervatin natyror Velipojë: Kodin e Etikës së sjelljes 🖼

• Respektoni botën e egër , habitatet , kafshët dhe bimët vëzhgoni por mos shqetësoni.
• Mos lëvizni jashtë shtigjeve të përcaktuara.
• Mbani pastër territorin e parkut , merrni me vete mbeturinat tuaja.
• Mos dëmtoni drurët apo shkurret dhe mos këpusni lulet .
• Mos ndizni zjarre jashtë vendeve të caktuara .
• Në vendet e caktuara , mbani gjithnjë nën kontroll zjarrin.
• Mos bëni zhurmë , shqetësoni kafshët dhe vizitorët e tjerë.
• Mos dëmtoni infrastrukturat e parkut , raportoni dëmtimet e vërejtura.
• Mos e përdorni makinën jashtë rrugëve të përcaktuara.
• Mos ecni më shpejt se 40 km / ore.
• Brenda parkut përdorni me shume biçikletat apo ecjen më këmbë .
• Të zotët e kafshëve shtepiake ti mbajnë ato gjithnjë nën kontroll .
• Respektoni rregullat për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e parkut.

• Respect wildlife , habitats , animals and plants observe , don’t disturb
• Do not walk outside marked trails help keep the environment clean bring your waste away with you
• Do not cut trees or shrubs , and do not pick up flowers
• Do not start res outside designated places
• In designated places , always keep your fire under control
• Do not make noise , you will disturb animals and other visitors
• Do not damage park infrastructure , report immediately any damage
• Do not drive outside designated roads
• Inside the park , take it easy , do not drive faster than 40 km / h – within the park , better hike or bike
• Pet owners should always control their animals
• Respect all the rules set for the preservation and maintenance of the park

💾 Objektivi i ketij projekti eshte:
– Te behet restaurimi i habitateve bregdetare dhe ligatinore ne rezervatin natyror te lumit Buna Velipoje.
#WaterMirrors #Dunes #BirdWatchingTower #InfoTable

Albanian Alps Alliance Administrata e Zonave te Mbrojtura, Shkodër AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura INCA Albania IUCN MAVA Foundation The Europarc Federation

Leave a Reply