#FTESË
“Logu i Bjeshkëve” Traditë – Kulturë – Produkt

Për ditën e “Logut të Bjeshkëve”, eventit tradicional vjetor në Kelmend, që do zhvillohet ditën e shtunë, datë 18 Gusht 2019, kemi kënaqësinë të ftojmë dashamirës të trashëgimisë malore, që t’i bashkohen klubit & pjesmarrjes në event me moton për male të pastra: “Mis Bjeshka me ZERO mbetje mbrapa”!

Apasionantë të natyrës, aktivistë, guida malore, studentë të historisë dhe shkencave të natyrës etj., janë të ftuar të jenë prezentë në këtë festë tipike tradicionale shqiptare, me qëllim që të ndërgjegjësojmë miqtë nga të gjithë vendet mbi zhvillimin e eventit me qëndrueshmëri ekologjike!

Guidat malore janë të lutur të marrin pjesë pasi do organizohen ture ditore, ku do kenë mundësi të punësohen si “ambasadorë të maleve”.

Të interesuarit për të marrë pjesë në klubin “Skuadra e Gjelbër”, si pjesë e grupit rinor të rrjetit “Aleanca Alpeve Shqiptare”, të kontaktojnë në mesazh direkt.

Transport i organizuar nga Shkodra + ushqim janë të përfshirë për të përzgjedhurit e klubit.

Vendet janë të limituara, fatkeqësisht, por do përpiqemi të kemi gjithëpërfshirje të të interesuarve.

Këto aktivitete po organizohen me mbështetjen e GIZ Shqipëri në kuadër të programit SRD (Sustainable Rural Development).
_____________________________________________________________

#INVITATION
“Logu i Bjeshkëve” Tradition – Culture – Product

At the day of “Logu i Bjeshkëve”, the traditional annual event in Kelmend, to be held on Saturday, on August 18, 2019, we have the pleasure to invite lovers of mountain heritage to join the club and participate in the event with the motto for the clean mountains: “Miss Mountains with ZERO wastes behind”!

Nature enthusiasts, activists, mountain guides, students of history and natural sciences, etc., are invited to be present at this typical Albanian traditional event, in order to make friends from all over the country aware of the development of the event with ecological endurance!

Mountain guides are fostered to take part as they will organize daily tours, where they will be able to work as “mountain ambassadors”.

Interested people in participating in the “Green Team” club, as part of the youth group of the ” Albanian Alps Alliance ” network, contact us in direct chat.

Organized transportation from Shkoder + food are included for the club’s selections.

Places are limited, unfortunately, but we will try to get everyone involved.

These activities are taking place with the support of GIZ Albania on behalf of SRD program (Sustainable Rural Development).

#FestoPastër #FestoGjelbër #SustainableMountains
#Tradition #Culture #Product
#AlbanianAlpsAlliance
#VoiceAlps
#MisBjeshka
#MalesiMadhe #Municipality
#GIZAlbania
#LoguiBjeshkëve #Kelmend
www.voicealps.org